V–G Sensory

Consumenten site

UZGENT goes for Opti Oncofood & taste

Logo UZ Gent

Oncologische patiënten hebben vaak te kampen met afwijkende smaakervaringen en voedingsproblemen ten gevolge van de anti-kankertherapie.

UZ Gent start daarom het onderzoeksproject “OPTI ONCOFOOD” om meer doelgroepgericht te gaan koken en het voedingsaanbod beter af te stemmen op de veranderde smaakperceptie van de patiënten en kan hiervoor beroep doen op de 20 jaar ervaring en sensorische know-how van V-G Sensory.

Voor elke unieke klik schenkt V-G Sensory 5€ aan dit project.