V–G Sensory

Consumenten site

Vindt de consument het product :

... lekker ?
... te zout of net niet zout genoeg ?
... beter dan dat van de concurrent ?
Hoe verbeter ik de acceptatie van een product ?
Wat zijn de drivers of liking ?

Hoe WAARDEERT de consument het product ?

Via acceptatie- of consumentenonderzoek wordt gepeild naar de opinie van de consument : vindt die een product (niet) goed, wat zou er beter kunnen (smaak, geur, textuur, uitzicht), naar welk product gaat de voorkeur ?
Ook de intensiteit van kenmerken kan onder de loep genomen worden : vindt men de gekruidheid gepast of te sterk / te flauw - vindt men de consistentie te slap / te vast of net goed ?
Dit geeft u een correct beeld van de marktpositie van uw product(en), aan uw productontwikkelaar concrete tools om de acceptatie te optimaliseren en aan uw verkopers de nodige argumenten.

V-G Sensory kiest bewust voor een wetenschappelijke onderbouwde aanpak en onderscheidt zich van het klassieke marktonderzoek door :

  • nauwgezette panelselectie volgens de doelgroep van het testproduct vanuit haar eigen database (geen on-the-spot rekrutering) - meer info onder panels

  • een gespecialiseerde testomgeving (cfr. ISO 8589) met individuele testcabines : gecontroleerde omstandigheden die waarborgen dat de bekomen acceptatieverschillen wel degelijk toe te wijzen zijn aan productverschillen en niet aan variabele invloedsfactoren - meer info onder testlocaties

  • Zelfstandig in te vullen enquêtes : geen beïnvloeding door enquêteur
    Onze testcabines zijn uitgerust met een computer waarop de vragenlijst digitaal te doorlopen is. V-G Sensory beroept zich hiervoor op gespecialiseerde software die complexe proefopzetten mogelijk maakt en een snelle en correcte data verwerving en -verwerking garandeert. Voor inhome testen kunnen de enquêtes via internet worden ingevuld.

Bekijk al onze diensten