V–G Sensory

Consumenten site

Voedingscontactmaterialen

Heeft mijn verpakking invloed op de smaak van het verpakte product ?
Hoe kan ik een off-flavour claim staven / weerleggen ?
Welke drukinkt is best geschikt op de verpakking van mijn product ?
Is de geur van mijn verpakking aanvaardbaar om er een voedingsmiddel in te verpakken ?
Hoe kan ik een verklaring van overeenkomst staven ?

Garantie voor een 'sensory proof' verpakking

Voedingscontactmaterialen, kortweg FCM, kunnen afwijkende smaken en/of geuren in voeding veroorzaken. Deze kunnen afkomstig zijn van de verpakkingen in direct contact maar ook van materialen in indirect contact : omverpakkingen, coatings, lijmen, drukinkten op etiketten of ingesloten productbrochures tot zelfs producten die in dezelfde ruimte werden gestockeerd of getransporteerd. Hierdoor krijgen we een brede en moeilijk voorspelbare waaier van mogelijke off-flavours.
Bovendien zijn de off-flavours ook productafhankelijk: een verpakking die absoluut te mijden is voor het ene product kan perfect aanvaardbaar zijn voor een ander product.
Dit maakt de FCM off-flavour problematiek tot een complexe materie waarbij V-G Sensory u de nodige ondersteuning kan bieden.

Off-flavour testen afkomstig van voedingscontactmaterialen zijn op te splitsen in enerzijds geurtesten op de FCM zelf en anderzijds smaaktesten op de verpakte producten of een representatieve simulant er van. In beide soorten testen wordt de afwijkende geur of smaak gekwantificeerd door een FCM expertenpanel.

V-G Sensory beschikt over een grondig gescreend FCM panel (zie panels) dat afhankelijk van de specifieke gevoeligheden kan aangewend worden voor testen op off-flavours afkomstig van verschillende voedingscontactmaterialen: papier en karton, plastics, drukinkten...
Met dit panel en onze knowhow kan u de nodige onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde garanties bieden voor de wettelijk verplichte verklaringen van overeenstemming dat uw verpakking geen smaak of geurafwijkingen veroorzaakt bij het verpakte levensmiddel.

Bekijk al onze diensten