Heeft een nieuw product meerwaarde binnen het geheel van ons bestaand assortiment?
Wat is de meest aangewezen variant(en) van een product?
Zorgt een nieuwe variant effectief voor meer product diversificatie binnen ons gamma?
In hoeverre is er kannibalisatie van het nieuwe product op het bestaande gamma?