V–G Sensory

Consumenten site

Panels

Uw objectieven bepalen de samenstelling van het panel:
Acceptatie- en voorkeurstesten worden uitgevoerd met een “naïef” consumentenpanel, een objectief sensorisch productprofiel wordt opgesteld door een getraind experten panel en voor verschiltesten doen we beroep op een ervaren gebruikerspanel.

Het is ten sterkste aan te raden om deze panels gescheiden te houden – een getrainde expert kan bezwaarlijk nog als naïeve consument worden ingezet.

Naïef consumentenpanel

Acceptatiebeoordelingen zijn nooit juist of fout maar geven een persoonlijke mening weer. Omdat we in deze testen juist de bestaande variatie in consumentenvoorkeuren willen opnemen, is een steekproef van minstens 60 deelnemers vereist (cfr. ISO 11136) voor een aanvaardbare betrouwbaarheid.
Om een correct beeld te krijgen van de acceptatie door de (potentiële) gebruikers van de geteste producten is het essentieel om een panel te ondervragen dat representatief is voor de doelgroep van het product. Hiervoor kan geselecteerd worden op demografische gegevens, maar zeker even belangrijk zijn de eetgewoonten van de deelnemers.
Rekrutering gebeurt vanuit onze eigen database met ruim 3000 kandidaten in Vlaanderen en Wallonië die zich op eigen initiatief hebben ingeschreven. Voor testen in het buitenland doen we beroep op een van onze partners die dezelfde hoge kwaliteitseisen volgen.

Getraind expertenpanel

Voor objectieve productbeoordelingen wordt beroep gedaan op een panel met minstens 10 getrainde experten.

Hiervoor wordt een productspecifieke selectie op natuurlijke aanleg en gevoeligheden uitgevoerd.
Het beste kwart van de deelnemers wordt weerhouden voor verdere trainig tot expert. In deze trainingen worden de te beoordelen aspecten geïdentificeerd, de beoordelingswijze beschreven, beoordelingsschalen opgesteld en geijkt en referentiestalen gememoriseerd. Pas dan is het expertenpanel klaar om een profiel op te stellen van een testproduct.
Het opstarten van een experten panel neemt toch al gauw 3 tot 6 maanden in beslag, afhankelijk van de uitgebreidheid van de gewenste profilering.

In een goed expertenpanel is de beoordeling van elk individu in het panel vergelijkbaar en zijn de beoordelingen in de tijd herhaalbaar. Opvolging van de panelprestaties met indien nodig een bijsturingstraining optimaliseert de kwaliteit van het panel.


Uniek in België : FCM experten panel !
Sinds 2015 kan u bij V-G Sensory beroep doen op een experten panel dat specifiek gescreend werd op afwijkende smaken en geuren afkomstig van voedingscontactmaterialen.

In deze screening werden de gevoeligheden nagegaan voor verschillende concentraties van aroma componenten die vaak worden geassocieerd met off-flavours afkomstig van papier en karton maar ook van plastiek, drukinkten, solventen,….
Ook de capaciteit om bepaalde relevante aroma's te herkennen en te benoemen werden hierin getest om de aard van eventuele off-flavours te kunnen identificeren.

Ervaren gebruikers voor verschiltesten

In een verschiltest worden producten die heel sterk bij elkaar aanleunen naast elkaar aangeboden en beoordeeld op gelijkenis of verschil. Het antwoord is juist of fout en het aantal juiste antwoorden bepaalt de conclusie van de test.

Voor een realistisch resultaat zijn de deelnemers niet uitzonderlijk gevoelig maar wel vertrouwd met de proefopzet en in staat om hun waarnemingen goed te onthouden.
Doorgaans worden voor een test op verschil zo’n 24 tot 30 deelnemers ingezet, voor een test op gelijkheid ongeveer het dubbele (cfr. ISO 4120).
Panelopvolging maakt het mogelijk om deelnemers die herhaaldelijk slecht presteren voor dit soort testen uit te sluiten.