V–G Sensory

Menu nl
Menu nl
Consumenten site

Testlocaties

Productbeoordelingen onder gecontroleerde omstandigheden in sensorisch labo bieden de beste garantie op betrouwbare resultaten.
V-G Sensory beschikt over 2 testlocaties in België (N-Z) en een uitgebreid internationaal netwerk.

Naast testen in sensorisch labo kunnen ook inhome testen worden georganiseerd.

Sensorisch labo

V-G Sensory beschikt over 2 state-of-the-art sensorische labo's, ingericht volgens de geldende ISO-norm 8589, met 26 testcabines in beide landsdelen van België :

1 testlocatie met 14 testcabines in Deinze bij Gent voor de Vlaamse respondenten (bekijk foto's)

1 testlocatie met 12 testcabines in Gembloux bij Namen voor de Waalse respondenten (bekijk foto's).

Beide testlocaties zijn uitgerust met een volledig ingerichte keuken zodat alle mogelijke producttypes correct kunnen bereid en getest worden.

Internationaal netwerk

Consumentenvoorkeuren worden mede bepaald door eetgewoonten en de reeds beschikbare producten. Acceptatietesten worden daarom best uitgevoerd in het (beoogde) afzetland van de producten.

V-G Sensory heeft zich door de jaren heen omringd met partners in verschillende landen die dezelfde hoge standaarden volgen en kan zo binnen een steeds groeiend internationaal kader consumententesten organiseren. Proefopzet, coördinatie en rapportering blijven in handen van V-G Sensory, enkel de testuitvoering gebeurt door onze partners ter plaatse.

Omgekeerd is ook V-G Sensory als internationale referentie binnen haar vakgebied vaste partner voor Belgische consumententesten van verschillende buitenlandse testbureaus.

Inhome testen

Inhome testen zijn arbeids- en tijdsintensiever dan in labo testen, met meer risico op beïnvloeding door variabele externe factoren, maar kunnen soms wel aangewezen zijn.
Zo wordt voor beoordelingen na een langere gebruiksperiode, tijdens bereiding of van dooreet- en doordrinkeffect geopteerd voor een test bij de consumenten thuis.

De testproducten worden afgehaald of opgestuurd en gedurende een bepaalde periode gebruikt. Op het einde van deze periode wordt hierover een (online) vragenlijst ingevuld. Mogelijks kan ook gevraagd worden om een tussentijdse beoordeling te geven om de evolutie van de evaluatie na te gaan.