V–G Sensory

Consumenten site

Verschiltesten geven een gefundeerd antwoord op vragen zoals:

Is er een verschil tussen de producten waarneembaar ?
Kan ik een grondstof vervangen zonder dat de eindconsument het merkt ?
Heeft een nieuwe machine invloed op het eindproduct ?

Een klein verschil onder de loep

Om na te gaan of kleine productverschillen al dan niet waarneembaar zijn, wordt een verschiltest uitgevoerd. De conclusie is een ja / nee antwoord, eventueel aangevuld met een indicatie van waarin het verschil wordt waargenomen en/of een kwantificatie van de grootte van het verschil.

Er bestaan meerdere soorten verschiltesten waarin 2 of meerdere producten worden vergeleken en waarin het verschil kan benoemd zijn of niet. De meest gekende is de triangeltest.

Als er een verschil kan aangetoond worden, betekent dit nog niet noodzakelijk dat er ook een verschil in acceptatie bestaat. Een eventuele voorkeur kan niet afgeleid worden uit dit soort testen en dient verder onderzocht te worden in een consumententest (zie kwantitatief consumentenonderzoek).

Bekijk al onze diensten